Lưu trữ Danh mục: hoạt chất D

Desloratadin

Tên chung quốc tế Desloratadine Mã ATC R06AX27 Loại thuốc Thuốc kháng histamin H1 Dạng...

Doxylamin

Tên chung quốc tế Doxylamine succinate Mã ATC R06AA09 Loại thuốc Thuốc kháng histamin H1...

Doxycyclin

Tên chung quốc tế Doxycycline Mã ATC A01AB22, J01AA02 Loại thuốc Kháng sinh nhóm tetracyclin...

Doxorubicin

Tên chung quốc tế Doxorubicin Mã ATC L01DB01 Loại thuốc Nhóm anthracyclin. Thuốc chống ung...

Doxepin

Tên chung quốc tế Doxepin hydrochloride Mã ATC N06AA12 Loại thuốc Thuốc chống trầm cảm...

Doxazosin

Tên chung quốc tế Doxazosin Mã ATC C02CA04 Loại thuốc Thuốc ức chế thụ thể...

Doripenem

Tên chung quốc tế Doripenem Mã ATC J01DH04 Loại thuốc Kháng sinh nhóm carbapenem, họ...

Dopamine

Tên chung quốc tế Dopamine Mã ATC C01CA04 Loại thuốc Thuốc kích thích thụ thể...

Donepezil hydrochloride

Tên chung quốc tế Donepezil hydrochloride Mã ATC N06DA02 Loại thuốc Thuốc ức chế acetylcholinesterase...

Domperidon

Tên chung quốc tế Domperidone Mã ATC A03FA03 Loại thuốc Thuốc chống nôn/thuốc đối kháng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967