Lưu trữ thẻ: statin

Statin thuốc ức chế HMG-CoA reductase

Tên chung quốc tế: HMG – CoA reductase inhibitors. Mã ATC: C10A A01 Simvastatin C10A A02...

RỐI LOẠN LIPID MÁU (TĂNG LIPID MÁU)

Rối loạn lipid máu (còn gọi là tăng lipid máu) là tình trạng nồng độ...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967