Lưu trữ thẻ: Benzylthiouracil

Benzylthiouracil

Tên chung quốc tế:  Benzylthiouracil Mã ATC: H03B A03 Loại thuốc: Thuốc kháng giáp, dẫn chất thiouracil...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967