Lưu trữ Danh mục: hoạt chất F

Furosemid

Tên chung quốc tế Furosemide Mã ATC C03CA01 Loại thuốc Thuốc lợi tiểu quai Dạng...

Fosfomycin

Tên chung quốc tế Fosfomycin Mã ATC J01XX01 Loại thuốc Kháng sinh Dạng thuốc và...

Foscarnet

Tên chung quốc tế Foscarnet sodium Mã ATC J05AD01 Loại thuốc Kháng virus (toàn thân)...

Formoterol

Tên chung quốc tế Formoterol fumarate Mã ATC R03AC13 Loại thuốc Kích thích chọn lọc...

Fluticason

Tên chung quốc tế Fluticasone propionate Mã ATC D07AC17, R01AD08, R03BA05 Loại thuốc Corticosteroid dùng...

Flutamid

Tên chung quốc tế Flutamide Mã ATC L02BB01 Loại thuốc Thuốc chống ung thư, nhóm...

Flurazepam

Tên chung quốc tế Flurazepam Mã ATC N05CD01 Loại thuốc Thuốc ngủ nhóm benzodiazepin Dạng...

Fluphenazin

Tên chung quốc tế Fluphenazine Mã ATC N05AB02 Loại thuốc Thuốc chống loạn thần, thuốc...

Fluoxetin

Tên chung quốc tế Fluoxetine Mã ATC N06AB03 Loại thuốc Chống trầm cảm Dạng thuốc...

Fluorouracil

Tên chung quốc tế Fluorouracil Mã ATC L01BC02 Loại thuốc Thuốc chống ung thư, loại...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967