Lưu trữ Danh mục: hoạt chất E

Exemestan

Tên chung quốc tế Exemestane Mã ATC L02BG06 Loại thuốc Thuốc chống ung thư, ức...

Epotosid

Tên chung quốc tế Etoposide Mã ATC L01CB01 Loại thuốc Chống ung thư (dẫn chất...

Etomidat

Tên chung quốc tế Etomidate Mã ATC N01AX07 Loại thuốc Thuốc mê đường tĩnh mạch...

Etidronat

Tên chung quốc tế Etidronate disodium Mã ATC M05BA01 (acid etidronic) Loại thuốc Chất ức...

Ethosuximid

Tên chung quốc tế Ethosuximide Mã ATC N03AD01 Loại thuốc Thuốc chống động kinh nhóm...

Ethionamid

Tên chung quốc tế Ethionamide Mã ATC J04AD03 Loại thuốc Thuốc chống lao Dạng thuốc...

Ethinylestradiol

Tên chung quốc tế Ethinylestradiol Mã ATC G03CA01, L02AA03 Loại thuốc Estrogen tổng hợp Dạng...

Ethambutol

Tên chung quốc tế Ethambutol Mã ATC J04AK02 Loại thuốc Thuốc chống lao Dạng thuốc...

Etamsylat

Tên chung quốc tế Etamsylate Mã ATC B02BX01 Loại thuốc Thuốc cầm máu Dạng thuốc...

Estron

Tên chung quốc tế Estrone Mã ATC G03CA07, G03CC04 Loại thuốc Estrogen Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967