Lưu trữ Danh mục: A

Ampicilin và sulbactam

Tên chung quốc tế: Ampicillin and sulbactam. Mã ATC: J01C R01. Loại thuốc: Kháng khuẩn (toàn thân). Dạng...

Ampicilin

Tên chung quốc tế: Ampicillin. Mã ATC: J01C A01, S01A A19. Loại thuốc: Kháng sinh...

Amphotericin B

Tên chung quốc tế: Amphotericin B. Mã ATC: A01A B04, A07A A07, GO1A A03, JO2 A01. Loại...

Amoxicilin và clavulanat

Tên chung quốc tế: Amoxicillin and clavulanate potassium. Mã ATC: J01C R02. Loại thuốc: Kháng khuẩn. Dạng thuốc...

Alverin citrat

Tên chung quốc tế: Alverine citrate. Mã ATC: A03A X08. Loại thuốc: Chống co thắt...

Ambroxol

Tên chung quốc tế: Ambroxol. Mã ATC: R05C B06. Loại thuốc: Thuốc long đờm. Dạng thuốc và hàm...

Amoxicilin

Tên chung quốc tế: Amoxicillin. Mã ATC: J01C A04. Loại thuốc: Kháng sinh nhóm beta lactam, aminopeni-cilin. Dạng...

Alprazolam

Tên chung quốc tế: Alprazolam. Mã ATC: N05B A12. Loại thuốc: Chống lo âu, chống hoảng sợ. Dạng...

Amantadin

Tên chung quốc tế: Amantadine. Mã ATC: N04B B01. Loại thuốc: Kháng virus cúm A2/thuốc điều trị bệnh...

Alteplase

Tên chung quốc tế: Alteplase. Mã ATC: B01A D02, S01X A12. Loại thuốc: Thuốc tan huyết khối....

2 Các bình luận

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967