Lưu trữ thẻ: thiếu kẽm

Hướng dẫn phòng chống thiếu Kẽm

Chiến lược phòng chống thiếu kẽm tương tự như phòng chống thiếu vi chất dinh...

5 Các bình luận

Thiếu Kẽm & Thừa Kẽm

Thiếu Kẽm Thiếu kẽm rõ ràng ở người thường là hiếm. Vì kẽm có liên...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967