Lưu trữ thẻ: Gonadotropin

Gonadotropins (Chorionic gonadotropin)

Tên chung quốc tế: Gonadotropins. Mã ATC: Chorionic gonadotropin: G03G A01. Human menopausal gonadotropin (menotropin):...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967