Lưu trữ thẻ: Glutethimid

Glutethimid

Tên chung quốc tế: Glutethimide. Mã ATC: N05C E01. Loại thuốc: An thần gây ngủ. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967