Lưu trữ thẻ: Fosfomycin

Fosfomycin

Tên chung quốc tế Fosfomycin Mã ATC J01XX01 Loại thuốc Kháng sinh Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967