Lưu trữ thẻ: Flumazenil

Flumazenil

Tên chung quốc tế Flumazenil Mã ATC V03AB25 Loại thuốc Chất đối kháng benzodiazepin Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967