Lưu trữ thẻ: Felodipin

Felodipin

Tên chung quốc tế Felodipine Mã ATC C08CA02 Loại thuốc Thuốc chẹn kênh calci (điều...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967