Lưu trữ thẻ: Ethinylestradiol

Ethinylestradiol

Tên chung quốc tế Ethinylestradiol Mã ATC G03CA01, L02AA03 Loại thuốc Estrogen tổng hợp Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967