Lưu trữ thẻ: Esmolol

Esmolol

Tên chung quốc tế Esmolol hydrochloride Mã ATC C07AB09 Loại thuốc Thuốc chẹn beta1 chọn...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967