Lưu trữ thẻ: Ergotamin

Ergotamin

Tên chung quốc tế Ergotamine tartrate Mã ATC N02CA02 Loại thuốc Thuốc chống đau nửa...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967