Lưu trữ thẻ: Ephedrin

Ephedrin

Tên chung quốc tế Ephedrine Mã ATC C01CA26, R01AA03, R01AB05, R03CA02, S01FB02 Loại thuốc Thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967