Lưu trữ thẻ: Dobutamin

Dobutamin

Tên chung quốc tế Dobutamine Mã ATC C01CA07 Loại thuốc Thuốc chủ vận beta1-adrenergic; thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967