Lưu trữ thẻ: Disopyramid

Disopyramid

Tên chung quốc tế Disopyramide Mã ATC C01BA03 Loại thuốc Thuốc chống loạn nhịp Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967