Lưu trữ thẻ: Diphtheria antitoxin

Diphtheria antitoxin

Tên chung quốc tế Diphtheria antitoxin Mã ATC J06AA01 Loại thuốc Kháng độc tố Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967