Lưu trữ thẻ: Diphenhydramin

Diphenhydramin

Tên chung quốc tế Diphenhydramine Mã ATC D04AA32, R06AA02 Loại thuốc Thuốc kháng histamin; chất...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967