Lưu trữ thẻ: Dimenhydrinat

Dimenhydrinat

Tên chung quốc tế Dimenhydrinate Mã ATC R06AA02 Loại thuốc Thuốc kháng histamin (H1) gây...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967