Lưu trữ thẻ: Dihydroergotamine

Dihydroergotamine

Tên chung quốc tế Dihydroergotamine Mã ATC N02CA01 Loại thuốc Chống đau nửa đầu/hủy giao...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967