Lưu trữ thẻ: Digitoxin

Digitoxin

Tên chung quốc tế Digitoxin Mã ATC C01AA04 Loại thuốc Glucosid trợ tim. Thuốc chống...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967