Lưu trữ thẻ: Diatrizoat

Diatrizoat

Tên chung quốc tế: Diatrizoate. Mã ATC: V08A A01. Loại thuốc: Chất cản quang thẩm thấu cao. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967