Lưu trữ thẻ: Dextropropoxyphen

Dextropropoxyphen

Tên chung quốc tế: Dextropropoxyphene. Mã ATC: N02A C04. Loại thuốc: Thuốc giảm đau gây nghiện....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967