Lưu trữ thẻ: Dehydroemetin

Dehydroemetin

Tên chung quốc tế: Dehydroemetine. Mã ATC: P01A X09 Loại thuốc: Thuốc diệt ký sinh trùng đơn bào....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967