Lưu trữ thẻ: Dapson

Dapson

Tên chung quốc tế: Dapsone. Mã ATC: J04B A02. Loại thuốc: Thuốc kháng khuẩn thuộc họ sulfon (kìm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967