Lưu trữ thẻ: Dantrolen

Dantrolen

Tên chung quốc tế: Dantrolene sodium. Mã ATC: M03C A01. Loại thuốc: Thuốc trực tiếp giãn cơ vân....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967