Lưu trữ thẻ: Dacarbazin

Dacarbazin

Tên chung quốc tế: Dacarbazine. Mã ATC: L01A X04. Loại thuốc: Chống ung thư. Dạng thuốc và hàm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967