Lưu trữ thẻ: Cycloserin

Cycloserin

Tên chung quốc tế: Cycloserine. Mã ATC: J04A B01. Loại thuốc: Kháng sinh. Dạng thuốc và hàm lượng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967