Lưu trữ thẻ: Cyclophosphamid

Cyclophosphamid

Tên chung quốc tế: Cyclophosphamide. Mã ATC: L01A A01. Loại thuốc: Tác nhân alkyl hóa chống ung thư;...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967