Lưu trữ thẻ: Cyanocobalamin

Cyanocobalamin và Hydroxocobalamin

Tên chung quốc tế: Cyanocobalamin and hydroxocobalamin. Mã ATC: B03B A01, B03B A03. Loại thuốc: Thuốc chống thiếu...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967