Lưu trữ thẻ: Colistin

Colistin

Tên chung quốc tế: Colistin. Mã ATC: A07A A10, J01X B01. Loại thuốc: Kháng sinh. Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967