Lưu trữ thẻ: Colchicin

Colchicin

Tên chung quốc tế: Colchicine. Mã ATC: M04A C01. Loại thuốc: Chống bệnh gút. Dạng thuốc và hàm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967