Lưu trữ thẻ: Clotrimazol

Clotrimazol

Tên chung quốc tế: Clotrimazole. Mã ATC: A01A B18, D01A C01, G01A F02. Loại thuốc: Thuốc chống nấm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967