Lưu trữ thẻ: Clorpropamid

Clorpropamid

Tên chung quốc tế: Chlorpropamide. Mã ATC: A10B B02. Loại thuốc: Thuốc chống đái tháo đường nhóm sulfonylurê....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967