Lưu trữ thẻ: Clorpromazin

Clorpromazin

Tên chung quốc tế: Chlorpromazine hydrochloride Mã ATC: N05A A01 Loại thuốc: Thuốc chống loạn thần phenothiazin điển...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967