Lưu trữ thẻ: Clorpheniramin

Clorpheniramin

Tên chung quốc tế: Chlorpheniramine. Mã ATC: R06A B04. Loại thuốc: Thuốc đối kháng thụ...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967