Lưu trữ thẻ: Clorothiazid

Clorothiazid

Tên chung quốc tế: Chlorothiazide. Mã ATC: C03A A04. Loại thuốc: Thuốc lợi tiểu thuộc nhóm thiazid. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967