Lưu trữ thẻ: Clormethin

Clormethin

Tên chung quốc tế: Chlormethine hydrochloride Mã ATC: L01A A05 Loại thuốc: Thuốc chữa ung thư, loại alkyl...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967