Lưu trữ thẻ: Cloramphenicol

Cloramphenicol

Tên chung quốc tế: Chloramphenicol. Mã ATC: J01B A01; D06A X02; D10A F03; G01A A05; S01A A01;...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967