Lưu trữ thẻ: Clorambucil

Clorambucil

Tên chung quốc tế: Chlorambucil Mã ATC: L01A A02 Loại thuốc: Thuốc chống ung thư, nhóm alkyl hoá,...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967