Lưu trữ thẻ: Clomipramin

Clomipramin

Tên chung quốc tế: Clomipramine hydrochloride. Mã ATC: N06A A04. Loại thuốc: Thuốc chống trầm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967