Lưu trữ thẻ: Clomiphen

Clomiphen

Tên chung quốc tế: Clomifene. Mã ATC: G03G B02. Mô tả phân loại thuốc: Thuốc kháng estrogen/thuốc gây...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967