Lưu trữ thẻ: Clofazimin

Clofazimin

Tên chung quốc tế: Clofazimine. Mã ATC: J04B A01. Loại thuốc: Thuốc trị phong.   Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967