Lưu trữ thẻ: Clindamycin

Clindamycin

Tên chung quốc tế: Clindamycin Mã ATC: J01F F01, G01A A10, D10A F01. Loại thuốc: Kháng sinh...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967