Lưu trữ thẻ: Clarithromycin

Clarithromycin

Tên chung quốc tế: Clarithromycin Mã ATC: J01F A09. Loại thuốc: Kháng sinh macrolid bán tổng hợp. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967