Lưu trữ thẻ: Ciprofloxacin

Ciprofloxacin

Tên chung quốc tế: Ciprofloxacin. Mã ATC: J01M A02, S01A X13, S03A A07. Loại thuốc: Kháng sinh nhóm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967