Lưu trữ thẻ: Cimetidin

Cimetidin

Tên chung quốc tế: Cimetidine. Mã ATC: A02B A01. Loại thuốc: Kháng thụ thể histamin H2. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967