Lưu trữ thẻ: Cefradin

Cefradin

Tên chung quốc tế: Cefradine. Mã ATC: J01D A31. Loại thuốc: Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967